Σήμερα, τέσσερις γενιές μετά, η οικογένεια Σταθόπουλου, συνεχίζοντας την παράδοση, έχει αφοσιωθεί στην παραγωγή Liqueur, Brandy, Τσίπουρου και Ούζου.